Instant Karma – Belarusian driver in Poland



Belarusian driver meets Polish police. Białoruski kierowca spotyka polską policję.

source