Instant Karma-Tako Sam Umoranmuzika i tekst-(S.Koso/A.Janković) album-Blum! izdavač: Radio Index/Rag records p.1998.

source